Zbog čega, u stanju straha, popuštamo pred izazovima?

Zato, kada se osećamo kao da su nam sve lađe potonule ili smo iscrpljeni obavezama i izazovima svakodnevice, podsetimo se šta je to što nas opušta, a u skladu je sa onim što želimo da postignemo.

Zbog čega, u stanju straha, popuštamo pred izazovima? Read More »