Individualna Terapija

Često, koliko god da smo svesni šta je to što nas koči, ipak ne uspevamo da krenemo dalje. Ovde je važan terapijski rad, koji nam omogućava da pogledamo dublje u sebe, sagledamo uzroke određenih problema ili simptoma koje imamo, osmislimo šta dalje sa uvidima koje smo stekli i napravimo prve korake ka budućnosti.

Savetovanje je, pre svega, terapija razgovorom gde, u sigurnom okruženju, podržani od strane terapeuta-savetnika, možemo da iznesemo svoje brige i strahove, ali i svoje nade i želje.

Možemo da se bavimo simptomima koje imamo (poput napada panike, nesanice, uznemirenosti), emocijama koje nas preplavljuju (poput straha, osećaja beznadežnosti ili ljutnje), odnosima sa drugima (u privatnom i poslovnom kontekstu, partnerskim odnosima, roditeljstvu), ali i smislom i svrhom svog života.

Terapijsko savetovanje je proces, u kome najpre prihvatamo ono što jesmo, da bismo mogli da se otvorimo za nešto novo i drugačije čemu težimo ili da zadržimo, ali ovoga puta svesno, ono što imamo.

Geštalt psihoterapija je humanistička, holistička, ka klijentu usmerena forma psihoterapije. Fokusirana je na klijentov sadašnji život i izazove sa kojima se suočava. Iako su iskustva iz prošlosti važna, na geštalt terapiji ih donosimo u sada i ovde – istražujemo na koji način ova iskustva postoje u sadašnjem trenutku i na koji način utiču na naš trenutni život.

Oblasti na kojima možete da radite:

  • Anksioznost
  • Depresija
  • Nedostatak samopouzdanja
  • Traumatska iskustva
  • Partnerski odnosi
  • Međuljudski odnosi
  • Problemi u odnosima roditelja i dece
  • Fobije