Individualna Terapija

psihoterapija-beograd

Često, koliko god da smo svesni šta je to što nas koči, ipak ne uspevamo da krenemo dalje. Ovde je važan terapijski rad, koji nam omogućava da pogledamo dublje u sebe, sagledamo uzroke određenih problema ili simptoma koje imamo, osmislimo šta dalje sa uvidima koje smo stekli i napravimo prve korake ka budućnosti.

Savetovanje je, pre svega, terapija razgovorom gde, u sigurnom okruženju, podržani od strane terapeuta-savetnika, možemo da iznesemo svoje brige i strahove, ali i svoje nade i želje.

Možemo da se bavimo simptomima koje imamo (poput napada panike, nesanice, uznemirenosti), emocijama koje nas preplavljuju (poput straha, osećaja beznadežnosti ili ljutnje), odnosima sa drugima (u privatnom i poslovnom kontekstu, partnerskim odnosima, roditeljstvu), ali i smislom i svrhom svog života.

Terapijsko savetovanje je proces, u kome najpre prihvatamo ono što jesmo, da bismo mogli da se otvorimo za nešto novo i drugačije čemu težimo ili da zadržimo, ali ovoga puta svesno, ono što imamo.

Geštalt psihoterapija je humanistička, holistička, ka klijentu usmerena forma psihoterapije. Fokusirana je na klijentov sadašnji život i izazove sa kojima se suočava. Iako su iskustva iz prošlosti važna, na geštalt terapiji ih donosimo u sada i ovde – istražujemo na koji način ova iskustva postoje u sadašnjem trenutku i na koji način utiču na naš trenutni život.

Oblasti na kojima možete da radite:

  • Anksioznost
  • Depresija
  • Nedostatak samopouzdanja
  • Traumatska iskustva
  • Partnerski odnosi
  • Međuljudski odnosi
  • Problemi u odnosima roditelja i dece
  • Fobije
Scroll to Top