Moj Moto

„Život je samo jedan i važno je kako ga živimo“

Pristup radu

Osnove dobre psihoterapije su poverenje, integritet i iskrenost u odnosu koje, kao klijent i terapeut zajednički gradimo.

Terapija je proces. U njemu istražujemo šta je to što vas koči, koja su to iskustva koja nosite iz prošlosti, a koja niste razrešili, koje kreativne adaptacije vas sputavaju i stvaraju osećaj nezadovoljstva i patnje.

Rešavanjem ovih pitanja, uvećavate ličnu snagu, samopouzdanje i spontanost da pravite izbore koji su u skladu sa vama i vašom prirodom. Ovo dovodi do uvećanja zadovoljstva životom i efikasnijeg nošenja sa problemima i preprekama.

U coachingu, pažljivo pratim vašu temu i podržavam vas da postavite cilj koji je konkretan i dostižan i  kreirate strategiju za njegovo ostvarivanje.

Kada se krene u realizaciju planova, do izražaja dolaze naši resursi, ali i ono što nas koči. Fokusiranim tehnikama pojačavamo resursna stanja i pravimo dodatne strategije za prevazilaženje prepreka i upravljanje promenama.

Bavimo se i razvojem veština komunikacije, poslovnim i ličnim identitetima, prioritetima, uverenjima i vrednostima.

Ukratko – svime onime što vam može biti podrška da napredujete u smeru u kome želite.

Edukacija i iskustvo

Iako sam inicijalno diplomirala studije Petrologije i geohemije, na Univerzitetu u Beogradu, moja velika ljubav i inspiracija leže u radu sa ljudima. Zbog toga sam odabrala da nastavim da se edukujem u tom pravcu.

Završila sam niz edukacija vezanih za coaching i za različite metode i tehnike koje poboljšavaju lični performans.

Na odseku Psihologije, sam završila Psihoterapijsku Propredevtiku (grupa predmeta iz psihologije neophodna za psihoterapijski rad), a onda nastavila i dalje studije psihologije.

Na EAGT Evropski akreditovanom institutu za Geštalt psihoterapiju u Beogradu sam stekla diplomu Geštalt psihoterapeuta.

Rad sa traumama me je doveo do edukacije iz EMDR-a, psihoterapijskog metoda specijalizovanog za rad sa traumama i do sertifikata za EMDR terapeuta.

Obrazovanje koje sam stekla u prirodnim naukama, kao i ono koje sam stekla i stičem  oblasti psihologije, psihoterapije i ličnog razvoja, podrška su mi u radu sa ljudima, da bolje razumem različite životne kontekste iz kojih oni dolaze.

U prethodnih deset godina se intenzivno bavim coachingom, držanjem psiho – edukativnih radionica, organizujem grupe podrške, držim psihoterapiju pod supervizijom i sarađujem sa NVO Centar za mame, kroz pisanje tekstova na temu roditeljstva.

Majka sam troje odrasle dece, a iskustvo roditeljstva mi posebno pomaže u radu sa decom i adolescentima.

Osnivač sam centra za lični razvoj „Inner Game“. Živim i radim u Beogradu.

Sertifikati

Diplomirani Geštalt Psihoterapeut

EMDR terapeut (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – Level 1 & Level 2

Decision Making (Charles Faulkner) – Coaching akademija

Psihologija – Psihoterapijska propedevtika – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

NLP Master – NLP Akademija & ANLP, International CIC The Assoviation for NLP

Inner Game Coach  – Coaching Akademija, po metodi Lucas Derks-a

Professional Coach – Coaching akademija & European Coaching Association (ECA)

Gostovanja

Scroll to Top