Usluge

Sesije

Sesije psihoterapije i koučinga traju 60 minuta.

EMDR sesije traju 90 minuta.

Na koučing sesijama identifikujemo gde ste sada, a gde želite da budete i koji je najbrži put do vašeg cilja.

Psihoterapijske sesije su okrenute dubljem radu na emocijama, uverenjima i doživljajima koje, još uvek, nosite sa sobom.

Neki od zajedničkih benefita coaching-a i psihoterapije su:

  • Povećanje osećaja samokontrole
  • Bolja sposobnost da se prati i reguliše nivo stresa
  • Veća svesnost o svojim potrebama
  • Veća tolerancija na negativne emocije
  • Poboljšanje komunikacionih veština
  • Uvećanje razumevanja svojih emocija

Postoje dva načina održavanja terapije:

  • U terapijskom  prostoru (u Beogradu)
  • Online: putem Skype-a , Viber-a ili Zoom-a.
Scroll to Top