ciljevi

Prečicom do cilja?

Da li zaista postoje prečice do cilja? Ili je potrebno da platimo određenu cenu? Još uvek razmišljate i neodlučni ste? Nemojte da sedite skrštenih ruku. Nije život tamo negde, u budućnosti. Tu je, sada i ovde, pred vama, u vama.

Glavne karakteristike cilja

Smislite strategiju kojom ćete pokrenuti sebe da nastavite dalje. I sami ste već čuli, a verujem i iskusili, da nije važno koliko puta padnemo, već koliko puta ustanemo. Zato, hrabro napred!

Scroll to Top