I od zagrljaja se raste

Probijajući se dalje kroz kišu, sa svojim šarenim kišobranom i kesom sa knjigama, osetila sam sve tople zagrljaje koje sam razmenjivala i dalje razmenjujem sa svojom decom.

I od zagrljaja se raste Read More »