vaspitanje

I od zagrljaja se raste

Probijajući se dalje kroz kišu, sa svojim šarenim kišobranom i kesom sa knjigama, osetila sam sve tople zagrljaje koje sam razmenjivala i dalje razmenjujem sa svojom decom.

Kakav je uticaj roditelja na decu

Crtež moje ćerke podsetio me je, još jednom, koliko i kako utičemo na svoju decu.
I divno je da im, od najranijeg detinjstva, poklanjamo pozitivan i aktivan pristup životu.

Scroll to Top