Kakav je uticaj roditelja na decu

Crtež moje ćerke podsetio me je, još jednom, koliko i kako utičemo na svoju decu.
I divno je da im, od najranijeg detinjstva, poklanjamo pozitivan i aktivan pristup životu.

Kakav je uticaj roditelja na decu Read More »