Da li je organizacija najvažnija da bismo imali balansiran dan?

Postoje ljudi, koji se ne odvajaju od rokovnika u kome je svaki minut isplaniran. Postoje i oni, kojima se na samu pomisao na planiranje „diže kosa na glavi“. Šta je najvažnije da bismo imali balansiran dan, koji nam donosi zadovoljstvo i mir.

Da li je organizacija najvažnija da bismo imali balansiran dan? Read More »