Šta je važno za kvalitetnu komunikaciju?

Da li smo tačno osmislili šta želimo da kažemo? Da li dovoljno slušamo druge kada nam govore? Da li razmislimo pre nego što odgovorimo ili donesemo sud o onome što smo upravo čuli?

Šta je važno za kvalitetnu komunikaciju? Read More »